Nové stránky a nejen to

Na základě rozšíření portfolia služeb jsme chtěli udržet přístupnost a přehlednost internetových stránek pro Vás. Nyní naleznete služby sdružené ve čtyřech hlavních sekcích, kde i nadále máte možnost využít pro objednání rezervační systém reflektující na dostupnost jednotlivých služeb a kontaktovat nás způsobem Vám nejvíce vyhovujícím.

Novinky, soutěže i dění z našeho okolí i nadále budeme uveřejňovat na našich facebookových stránkách. Nově pak na našem novém Instagramovém profilu máte možnost vidět naše instalace u zákazníků i na námi pořádaných akcích.